Aktuella energibidrag

Bidrag till solceller

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Stödet kan sökas av alla

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019.

ROT-avdrag

Du kan få avdrag med 50 000 kr per fastighetsägare och år för arbetskostnader i samband med reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Precis som med hushållsnära tjänster får du avdrag för halva arbetskostnaden.
  
Exempel på energiåtgärder som kan omfattas av ROT-avdraget för arbetskostnader är borrning för bergvärme, grävning för jordvärme, byte av fönster och dörr, uppsättning av kakelugn, byte av kranar, byte av panna, montering och byte av ventilation och installation av värmepump.
Fler exempel finns på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    
Skattereduktionen kopplas till individen som äger huset och varje individ kan få upp till
50 000 kr per år i avdrag. Har huset två ägare kan avdrag göras med 2 x 50 000 kr.