• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Energi och klimat

För att vi ska kunna bemöta framtidens klimatutmaningar behöver vi alla göra medvetna val. Det handlar bara om att vara mer energieffektiv, samt tänka på hur vi på minsta sätt påverkar klimatet.

Falköpings kommun har stora möjligheter att skapa ett hållbart energisystem. Ett energisystem som bygger på våra lokala resurser som vind, sol och bioenergi. Genom detta kan vi minska vårt beroende av fossil energi och vår negativa klimatpåverkan. Falköpings kommun ska ta klimatansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa en god livskvalitet för framtiden.