Pris för hållbar utveckling

Falköpings kommun delar ut två priser för hållbar utveckling, ett till näringslivet och ett till föreningslivet. Priserna är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling i Falköpings kommun. Priserna är på vardera 10.000 kronor.

För att skapa ett hållbart samhälle krävs delaktighet och aktivt arbete från olika aktörer i samhället. Falköpings kommun vill genom dessa pris uppmuntra företag och föreningar, direkt kopplat till kommunens vision om ”Det goda livet”.

Ett hållbart Falköping

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat.

Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet. Vilket är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Hållbar utveckling illustration

Juryns bedömning

Juryn består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Juryn bedömer och premierar föreningar och företag som har gjort något särskilt för en hållbar utveckling i Falköpings kommun.

Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier.

  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Långsiktighet
  • Förebild för andra

Utöver dessa kriterier görs även en bedömning för att fånga graden av utveckling, nytänkande och innovation.

Två kategorier

Observera att i kategorin Föreningar ingår endast ideella föreningar. Ekonomiska föreningar ingår i kategorin Företag.

Priset till föreningarna delas ut vid en enkel ceremoni den 6 juni, i samband med nationaldagsfirandet. Företagspriset delas ut i samband med näringslivsbanketten i slutet av november.
 

Lämna förslag

Vi tar emot förslag på föreningar och företag som gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in förslag med motivering. Du kan självklart föreslå din egen förening eller företag. Vi vill ha din nominering till priset Hållbar utveckling/förening senast den 1 februari 2018.