Föreningsledarstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett stipendium till en person eller förening på 10 000 kr. Föreningar eller enskilda personer som utfört en värdefull gärning, och är verksamma i en förening i Falköpings kommun, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra.

Kultur- och fritidsnämnden utser vem eller vilka som får stipendiet. Stipendiaten har hittills uppmärksammats för sin ledarinsats vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Från och med 2017 ändras detta och nytt datum är ännu inte bestämt.

Tidigare pristagare

Stipendiater 1989-2016PDF

Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat eller lämna förslag på annan kandidat eller förening nedan!