• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Stipendier/priser

Falköpings kommun uppmärksammar varje år goda prestationer eller insatser inom folkhälsa, föreningsledning, idrott, kultur och hållbar utveckling. Varje stipendium/pris är på 10 000 kr.

Enskilda personer, föreningar, företag eller organisationer, med anknytning till kommunen, kan ansöka om stipendierna/priserna eller föreslås av andra.   
  
Kultur- och fritidsnämnden utser värdiga mottagare av kulturstipendiet, idrottsstipendiet och föreningsledarstipendiet. Kommunstyrelsen utser vilket företag respektive förening som får de två priserna för hållbar utveckling och Folkhälsorådet utser en värdig mottagare av folkhälsopriset. Priset för hållbar utveckling till ett företag delas ut på näringslivsbanketten i november. Övriga priser delas ut på nationaldagen den 6 juni.

Ansök eller lämna förslag direkt på webben

Välkommen med ansökan/förslag till nominering och en motivering. Klicka på respektive länk för att läsa mer om kriterierna och ansöka om stipendium/pris eller lämna förslag på kandidater direkt på webben.

Folkhälsopris  
Föreningsledarstipendium
Idrottsstipendium
Kulturstipendium
Pris för hållbar utveckling