• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Säkerhet och krisberedskap

Falköpings kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap. Vi strävar efter att bygga upp en bra säkerhet och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna.

112 – nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö

SOS Alarm ansvarar för nödnumret 112 som har en stor betydelse för den vardagliga tryggheten för alla invånare i Sverige. Genom ett enda samtal når man samhällets alla hjälpresurser.

Ring SOS Alarm på 112 för kontakt med

  • polis
  • ambulans
  • flygräddning
  • räddningstjänst
  • giftinformation
  • jourhavande läkare

113 13 – infonummer vid allvarliga olyckor och kriser

Ring 113 13 dygnet runt när du vill ha korrekt information vid allvarlig olycka eller kris i samhället. Exempel på frågor och situationer när du kan ringa 113 13 för att få information:

  • De sa på radion att man skulle stanna inne och stänga fönster. Är faran över?
  • Jag tycker att kranvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
  • Är brandröken farlig att andas in?
  • Har vägen till jobbet blivit översvämmad?

Du kan också ringa 113 13 eller mejla samverkan@11313.se för att själv lämna viktig information.


Fler nummer

114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
1177 Sjukvårdsrådgivning