Publicerad: 2017-05-18

Kommunfullmäktiges möte 29 maj 2017 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 maj i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 29 maj 2017 kl. 19,00.
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Revidering av reglemente för byggnadsnämnden
  • Riktlinje för social investeringsreserv
  • Policy för digitalisering
  • Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
  • Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7


Fullständig föredragningslista

Mötet direktsänds på Falköping Play

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Falköping Play www.falkopingplay.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.