Publicerad: 2018-03-23

Kommunfullmäktiges möte 26 mars 2018 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 26 mars i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag mars 2018 kl. 18.30
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner för åren 2018–2019
  • Sotningstaxa för Falköpings kommun
  • Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommun
  • Återkoppling från barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige om verkställande av kommunfullmäktiges beslut om framtidens skolorganisation

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.