Publicerad: 2017-04-12

Kommunfullmäktiges möte 24 april 2017 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 24 april i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 24 april 2017 kl. 17,00. Observera tiden!
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2016
  • Falköpings kommuns årsredovisning för år 2016
  • Ombudgetering av resultat och investeringar från år 2016 till år 2017
  • Budgetramförändring för kapitalkostnader, anslagsfinansierad hyra och städ med mera år 2017
  • Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera


Fullständig föredragningslista

Mötet direktsänds på Falköping Play

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Falköping Play www.falkopingplay.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.