Publicerad: 2018-02-22

Slingvägen i Stenstorp kommer att hållas avständ i höjd med hus nummer 16 från den 26 februari till den 31 mars på grund av VA-arbeten och genomfartstrafik är därför inte möjlig.

Avstängning på Slingvägen i Stenstorp