Publicerad: 2018-02-22

Kapellsgatan kommer att vara avstängd i höjd med nummer 44 från den 23 februari till den 9 mars och genomfartstrafik hänvisas under tiden via Nolgårdsgatan och Bestorpsgatan.

Avstängning på Kapellsgatan