Publicerad: 2016-11-18

Kommunfullmäktiges möte 28 november 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 28 november i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 28 november 2016 kl. 19.00
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Motion om att införa tvåskift i skolorna
  • Inrättande av gemensam nämnd för samhällsskydd med Götene, Skara och Tidaholms kommuner
  • Program för mål och uppföljning av privata utförare
  • Utbetalning av kommunalt partistöd
  • Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
  • Ändring av avgifter för Ekehagens forntidsby
  • Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Ändring av taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor


Fullständig föredragningslista

Mötet direktsänds på Falköping Play

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Falköping Play www.falkopingplay.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.