Publicerad: 2017-02-16

Kommunfullmäktiges möte 27 februari 2017 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 27 februari i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 27 februari 2017 kl. 19,00
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Motion om centrum- och kulturutveckling i Falköping
  • Motion om att sänka mandatstödet
  • Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
  • Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
  • Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Falköping kommun
  • Strategi för funktionshinderfrågor


Fullständig föredragningslista

Mötet direktsänds på Falköping Play

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Falköping Play www.falkopingplay.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.