Publicerad: 2016-12-09

Kommunfullmäktiges möte 19 december 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 19 december i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 19 december 2016 kl. 17,00 OBS! Tiden
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Motion om förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag
  • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
  • Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
  • Riktlinjer för internkontroll
  • Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
  • Val till kommunala förtroendeuppdrag


Fullständig föredragningslista

Mötet direktsänds på Falköping Play

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Falköping Play www.falkopingplay.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.