Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-12

25 år i kommunens tjänst!

I år kan 45 medarbetare fira 25-årsjubileum som anställda i Falköpings kommun. Det uppmärksammades häromkvällen när de hyllades vid en festlig middag i stadshushallen.

Medarbetarna uppvaktades med tal, blomma och 25-årsgåva av kommunstyrelsens förste vice ordförande Karola Svensson, kommundirektör Katarina Andersson och personalchef Maria Ström.

Medarbetarna har själva fått välja en minnesgåva till ett värde av 4 430 kr (10 procent av basbeloppet). Gåvan ska ha ett bestående värde och de flesta väljer smycken, klockor eller konst.

Kostenheten serverade ett 75-tal gäster på en trerätters middag och Tomas Nilsson och Bengt Nilsson stod för kvällens underhållning.

Rad 1 (sittande) fr.v.Gunilla Celander/Lärare, Ulla Wilsson/Skolsköterska Lena Gidlund Eckerlid/Elev- och studieassistent, Christina Petersson/Elev- och studieassistent, Anneli Jonsson/Fritidspedagog, Birgitta Hermansson/Administratör. Rad 2 fr.v. Carina Larsson/Lärare, Yvonne Klarson/Idrottslärare, Åsa Gustafsson/Fritidspedagog, Carina Hansson(Förskollärare, Torbjörn Karlsson/gymnasiechef, Bengt Olausson/Musiklärare. Rad 3 fr.v. Helén Högberg/Förskollärare, Ulrika Qvist/Förskollärare, Helén Olausson/Musikskolechef, Anette Mörk/Lärare, Silva Andersson/Förskollärare, Ulrika Karlsson/Förskollärare.

Rad 1 (sittande) fr.v. Karin Torstensson/Idrottslärare, Camilla Adolfsson/Lärare, Lillemor Tibblin Engdahl/Lärare, Birgitta Romlén/Förskollärare, Bengt Setterberg/assistent. Rad 2 fr.v.Mikael Carp/1:e mätningsingenjör, Göran Ohlsson/Drifttekniker, Ann-Sofie Johansson/Ekonomibiträde, Ulrika Vallgren/Ekonomibiträde, Annika Wermelin/Lokalvårdare, Håkan Gustafsson/gatuingenjör.Rad 3 fr.v. Lennart Winroth/Socialsekreterare, Ulrica Grimling/Elev- och studieassistent, Ulrika Davidsson/Sjuksköterska, Åsa Augustsson//Undersköterska, Marita Johansson/Undersköterska, Maria Sjöström Käll/Elevassistent.

Jubilarer med förhinder

Följande personer var förhindrade att närvara vid fotograferingen och middagen: Lena Hernö, Kerstin Asp,Karin, Elofsson Erkers, Claes-Göran Lundin, Tom Andersson, Gunilla Hallberg, Maria Tenglin Svedberg, Maria Sunnergren, Veronica Karén och Ulrika Andersson.