Frågor och svar om flyktingguide/språkvän

Vad är flyktingguide/språkvän?
En flyktingguide/språkvän är en person som ställer upp som volontär och ett stöd för en nyanländ flykting.

Vem kan bli guide/språkvän?
Du som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli en flyktingguide/språkvän.

Vem kan få en guide/språkvän?
Du som har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en flyktingguide/språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv/engagerad i en personlig kontakt.

Vad gör jag som guide/språkvän?
Du engagerar dig på fritiden med att guida, välkomna och språktränna nyanlända. Detta underlättar för nyanlända att komma in i samhället.

Vad syftar flyktingguide/språkvän till?
Att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygger fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Utgångspunkter - vad ska jag tänka på?
Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person.

Vad gör vi när vi träffas?
En del träffas för att umgås och prata. Det kan vara allt ifrån att fika till att utföra en idrottsaktivitet tillsammans, kanske utifrån gemensamma intressen. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

Får man någon ersättning?
Nej, man får ingen ekonomisk ersättning. Ni deltar båda frivilligt.

Kan jag avbryta kontakten ifall det inte fungerar?
Ja, matchning pågår bara så länge ni båda vill, vi hjälper till med ett bra avslutning ifall det skulle behövas. Om du vill kan du få en ny kontakt. På samma sätt kan du få mer än en kontakt.

Hur anmäler jag mig?
Det kan du göra direkt på www.falkoping.se/flyktingguide det finns också möjlighet att skriva ut pappersblankett och skicka/lämna på Medborgarkontoret S:t Sigfridsgatan 11, 521 81 Falköping.

Om din matchning skulle dröja

Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor til månader. Hur långtid beror på flera saker.Det är mycket som ska stämma överens. Det kan exempel bli långa väntetider:

-när vi inte har någon av samma kön att matcha dig med eller -

-när vi inte har deltagare med samma önskemål som dina