Connect Falköping

Connect Falköping är en mötesplats för människor med olika kulturella bakgrunder. Vi vill skapa trivsel, trygghet och delaktighet genom goda möten och aktiviteter av många olika slag.

Råd och stöd från alla grannskapsvärdarna finns även under 2016, till alla kommuninvånares tjänst. Du möter dem på Dotorp- och Åttagårdsskolan, i verksamhetens lokal och på andra platser utomhus inom tätorten.

Connect har sin träffpunkt på Wetterlinsgatan 17G. Våra öppettider är tisdag-fredag kl. 11-20.

Verksamheten

Verksamheten bygger på samverkan med Falköpingsborna och med de aktörer som finns där vi verkar. Vi arbetar för att tillvarata intressen, kunnande och engagemang. Har du någon idé som du vill förverkliga och som kan bidra till utveckling, trygghet och trivsel? Du kanske vill starta en aktivitet av något slag, komma i kontakt med människor med annan kulturell bakgrund än din egen eller bara göra en insats för dina medmänniskor? Vi har ett stort kontaktnät inom vårt geografiska område och kan vara dig till hjälp med planering och genomförande.

Frågor om vår verksamhet kan ställas till grannskapsvärdarna eller till Mohamed Husein.

— Tillsammans kan vi göra mycket för trivsel, trygghet och utveckling av ett område i vår kommun.

Tveka inte att använda våra språkresuser!

Det innebär att en stor resurs finns tillgänglig inom detta område.
Nedan finns en lista över olika telefonnummer och till vilka språkgrupper de är knutna.

Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Språk


Mohamed Husein, arbetsledare

0732-70 12 48

Somaliska, Arabiska, Engelska, Urdo


Firdows Abdi,  grannskapsvärd

0732-70 25 03

Somaliska


Vakant

0732-70 25 04Abdiaziz Haji Ali

0732-70 25 05

Somaliska, Engelska


Vakant

0732-70 25 06Wafaa, grannskapsvärd

0732-70 25 07

Arabiska


Kais Aljerf, grannskapsvärd

0732-70 25 08

Arabiska, Engelska


Albina Demirovska, grannskapsvärd

0732-70 25 09

Romani, Serbiska


Hamid Bahani, grannskapsvärd

0732-70 25 10

Pashto, Dari, Persiska, Urdu,
Engelska