Årsredovisning

I kommunens årsredovisning hittar du förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och information om verksamheterna under året.

År 2017

Verksamhetsredovisning Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning Byggnadsnämnden

Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen

Verksamhetsredovisning Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksametsredovisning Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Verksamhetsredovisning Socialnämnden

Verksamhetsredovisning Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet

VA-kollektivet - taxefinansierad verksamhet

Biogas - taxefinansierad verksamhet

År 2016PDF

För att läsa tidigare års redovisningar, kontakta kommunen.
Se kontaktinformation nedan.