Ekonomi

Kommunen uppvisade för 2015 ett positivt resultat som uppgick till 30,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 23,0 miljoner år 2014.

Årets resultat var bättre än budgeterat och innebar en positiv avvikelse om 17,4 miljoner kronor gentemot kommunens budget i flerårsplanen 2015-2017. Resultatets andel i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag var 1,8 %.