Ekonomi

Kommunen uppvisade för 2016 ett positivt resultat som uppgick till 60,0 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 30,1 miljoner år 2015.

Årets resultat var bättre än budgeterat och innebar en positiv avvikelse om 42,7 miljoner kronor gentemot kommunens budget i flerårsplanen 2015-2017. Resultatets andel i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag var 3,3 %.