Fakta om Falköping

Folksamling

Här är det gott att leva! Befolkningen i Falköping har ökat stadigt sedan 2002. 2012 var befolkningssiffran dock densamma som för 2011, men sedan början av 2013 ökade befolkningen återigen.

I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Vi tar livskvalitetsfrågorna på allvar. Vi vill öka välbefinnande och trivsel för våra kommuninvånare. Runtom i bygden finns storslagen natur, ett rikt kultur- och föreningsliv och annat som får oss att må bra. I centrala Falköping är flera spännande byggprojekt på gång och kommunika-tionerna gör det lätt att pendla till och från Falköping.