Rådet för Funktionshinderfrågor

Rådet för Funktionshinderfrågor (RFF) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.

Reglemente för Rådet för Funktionshinderfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster KFS 2017:09

Ledamöter

Rådet för Funktionshinderfrågors ledamöter är politiker från kommunens nämnder samt representanter från handikapporganisationerna.

Syftet

Syftet med Rådet för Funktionshinderfrågor är att personer med funktionshinder genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser.  Att man som funktionshindrad kan ta initiativ i rådet och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Rådet arbetar med övergripande frågor inom funktionshinderområdet. Frågor av individuell karaktär behandlas inte i handikapprådet

Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de funktionshindrades organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen. Man kan även få in synpunkter och åsikter i ärenden som berör funktionshindrade människor.

Organisation

De handikappföreningar som är knutna till en riksorganisation får vara representerade i rådet. Representanterna ska vara bosatta i Falköpings kommun.
     
Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Ledamöter och ersättare i RFF

Område

Organisation

Ledamot

Ersättare

Psykisk- och utvecklingshandikappadeRSMHLinda Dittmer

Lena Lundell

Synskadades RiksförbundSRFBritt ArthurssonLennart Hägr
Rörelsehindrade barn o ungdomarRBUSusanne BergströmLisbeth Nord
De handikappades riksförbundDHRKrister EnglundMarita Johansson
Medicinskt och övrigt handikappadeRHLBernth Gustafsson

Berit Johansson

RörelsehandikappadeReumatikerf.

Lilian Göthberg

Monica Setterberg

Psykiskt- och utvecklingshandikappadeFUBInga-Maj JohanssonElisabeth Thomas
HörselhandikappadeHRFKenth Karlsson

Rolf Wallin

Demensföreningen

 

Vakant

 

Elöverkänsliga

Vågbrytaren

Tina Strängby

Dan Strängby

Skaraborgs stamningsförening

SSF

Christina Fredriksson

 

Anhörigföreningen

 

Gunnar Hedberg, vice ordförande

Leif Andersson

 

Politiker och tjänstepersoner

Nämnd

Ordinarie ledamöter

Ersättare

SocialnämndenSusanne Larsson, ordförande

Elias Assio

Tekniska nämndenWanja WallemyrChristina Jorméus
ByggnadsnämndenRoger LundbergJohan Eriksson
Barn- och utbildningsnämnden

Eva Dahlgren

Maria Jern

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Hans Johansson

Pia Frisk Ragnar

Kultur- och fritidsnämnden

Kent Mossby

Kjell-Åke Johansson
KommunstyrelsenKarola Svensson

Lena Sjödahl

Räddningsnämnden

Corry Thuresson

Inga-Maj Enequist