• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Politiska partier

Falköpings kommun styrs av valda politiker som beslutar om kommunens budget och organisation. Genom allmänna val vart fjärde år väljer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. De flesta politiker är fritidspolitiker och har annat arbete.

I Falköpings kommun arbetar tre politiker på heltid:

  • Vakant
    kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
  • Karola Svensson (C)
    1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
  • Lena Sjödahl (M)
    oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

På vår webbplats kan du se hur kommunen är organiserad, vilka beslut som fattats, vilka som ingår i de olika nämnderna och deras adressuppgifter.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. En levande politisk diskussion och dialog med medborgare och andra som berörs är en förutsättning för en fungerande demokrati.
  

Partigruppledare

Socialdemokraterna‌

Ingvor Bergman (S)

Telefon bostad 0515-149 44


Mobil 0706-48 35 77


Socialdemokraternas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Centerpartiet‌

Karola Svensson (C)

Telefon bostad 0515-331 96


Mobil 0706-62 88 04


Centerpartiets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kristdemokraterna‌

Dan Hovskär (KD)

Telefon bostad 0515-817 88


Mobil 0707-39 09 05


Kristdemokraternas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Liberalerna‌

Annika Carp (L)

Telefon bostad 0515-150 92


Mobil 0703-65 82 97


Liberalernas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Miljöpartiet

Magnus Hägg (MP)

Mobil 0708-85 72 50


Miljöpartiets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Vänsterpartiet‌

Inger Lilja (V)

Telefon bostad 0515-122 18


Mobil 0705-91 23 18


Vänsterpartiets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster