Valnämndens protokoll 2016

Tidigare års protokoll finns i menyraden till vänster.