Protokoll, socialnämnden

På denna sida kan du läsa socialnämndens protokoll. Vissa ärenden är belagda med sekretess. Dessa protokollssidor har tagits bort.

Vill du ha mer information kring ett sekretessbelagt ärende kan du få ärendet sekretessprövat. Kontakta då nämndssekreteraren.

Protokoll 2017