Miljösamverkan östra Skaraborg - kommunalförbund

Falköping, Skövde och Tibro kommuner samverkar när det gäller myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
       
Förvaltningen arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning innebär tillsyn och kontroll, prövning av tillståndsansökningar, anmälningar m.m. Andra arbetsuppgifter är att bedriva miljöövervakning, ta fram underlagsmaterial för den kommunala planeringen och informera om de miljö- och hälsoskyddsfrågor förvaltningen har ansvar för.

Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster