Protokoll, kompetens- och arbetslivsnämnden


Kompetens- och arbetslivsämndens protokoll 2017

Arbetsutskottets protokoll 2017