Protokoll, kompetens- och arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott

Kompetens- och arbetslivsämndens protokoll 2017

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017

Kompetens- och arbetslivsämndens protokoll 2016

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016

Kompetens- och arbetslivsämndens protokoll 2015

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015

Kompetens- och arbetslivsämndens protokoll 2014

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014