Protokoll, byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden lägger inte ut protokoll som gäller bygglovsärenden.

Byggnadsnämndens protokoll 2017