Byggnadsnämnden

Protokoll år 2017

Byggnadsnämnden lägger inte ut protokoll som gäller bygglovsärenden.

Läs mer om hur personuppgifter hanteras

 

Tidigare års protokoll finns i menyraden till vänster.