Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Ledamöter och ersättare i valberedningen är valda från och med den 20 oktober 2014 till de nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa period.

Ledamöter

Parti

Ordförande


Carl-Eric Gabrielsson

(C)

Tomas Jonsson

(KD)

Pema Malmgren

(M)

Corry Thuresson

(S)

Marie Post

(S)

Johanna Johansson

(SD)

Pal Seidler

(S)

Roland Svensson

(M)

Inga-Lill Bergsten

(S)

Maddelen Larsson

(-)

Magnus Hägg

(MP)

Ingela Pettersson

(C)

Lennart Falegård

(L)Ersättare

Parti

Bengt Lundkvist

(S)

Christina Jorméus

(M)

Anna Bella Nordh Fahlqvist

(S)

Roar Vesterengen

(-)

Kovan Akrawi

(S)

Johan Eriksson

(M)

Maricka Sikiö

(S)

Ulf Eriksson

(C)

Charlotte Nyberg

(-)


(MP)

Agne Arnesson

(C)

Annelie Hägerstam

(KD)

Göran Johansson

(V)