Kommunfullmäktige

Protokoll 2017

Nedan finns kommunfullmäktiges protokoll för år 2017.
Tidigare års protokoll finns i menyraden till vänster.

Läs mer om hur personinformation hanteras