Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens beslutande instans. Kommun-fullmäktige sammanträder en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och hålls i stadshuset. I KF förs den lokala politiska debatten. De 51 ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år direkt av kommunmedborgarna

Kommunfullmäktiges uppgifter

  • Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Tvingande nämnder är: kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare.
  • Bestämmer över nämndernas verksamheter.
  • Handlägger ärenden av principiell betydelse, t.ex. mål och riktlinjer, ekonomiska frågor, budget, årsredovisning.
  • Motioner, interpellationer och frågor.
  • Alla ärenden till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen förutom valärenden.

Mandatfördelning 2014-2018

Falköpings kommun styrs av en majoritet bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Tillsammans har de 27 mandat av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat.

Partier i kommunfullmäktige

Mandat

Socialdemokraterna (S)

17

Sverigedemokraterna (SD)

10

Moderata Samlingspartiet (M)

8

Centerpartiet (C)

6

Kristdemokraterna (KD)

4

Liberalerna (L)

2

Miljöpartiet (MP)

2

Vänsterpartiet (V)

2

 

Fråga politikerna – Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun inbjuder dig att ställa frågor direkt till de förtroendevalda politikerna. Syftet är att öka intresset för kommunala frågor, fördjupa demokratin och minska avståndet mellan väljare och förtroendevalda.

Läs mer om allmänhetens frågestund

Fullmäktige på webb-tv och radio

Se kommunfullmäktige på webb-tvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster