Kommunalråd och oppositionsråd

Falköping har två kommunalråd och ett oppositionsråd

Ulf Eriksson (C)

Kommunstyrelsens ordförande,

kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande heter Conny Johansson (S). Hans uppdrag är att leda och samordna kommunstyrelsens verksamhet, planeringsförutsättningar och övergripande strategier.
Conny Johansson har samordningsansvar för frågor som rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning, organisation, information och IT, besöksnäring, turism, internationella frågor samt bolagsfrågor.

Conny Johansson
0515-88 51 04, 0705-88 51 04
conny.johansson@falkoping.se        

Conny Johansson (S)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,

kommunalråd

Karola Svensson (C) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Hon har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor. 
Karola Svensson har ett ledningsansvar när det gäller övergripande personalfrågor och folkhälsa.   

Karola Svensson
0515-88 51 30
karola.svensson@falkoping.se

Håkan Arnesson (M)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande,

oppositionsråd

Falköpings 2:e vice ordförande och oppositionsråd heter Lena Sjödahl (M). I hennes uppdrag ingår att föra fram oppositionens politik på en kommunövergripande nivå och kritiskt granska majoriteten och deras beslut.    

Lena Sjödahl
0515-88 52 79
lena.sjodahl@falkoping.se