• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Kommunalråd och oppositionsråd

Falköping har två kommunalråd och ett oppositionsråd

Dan Gabrielsson kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyelsens ordförande,

kommunalråd

Dan Gabrielsson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han har i uppgift att tillsammans med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor.

Dan Gabrielsson
0515- 88 51 04
dan.gabrielsson@falkoping.se


Conny Johansson (S)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,

kommunalråd

Karola Svensson (C) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Hon har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor. 
Karola Svensson har ett ledningsansvar när det gäller övergripande personalfrågor och folkhälsa.

Karola Svensson
0515-88 51 30
karola.svensson@falkoping.se


Håkan Arnesson (M)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande,

oppositionsråd

Falköpings 2:e vice ordförande och oppositionsråd heter Lena Sjödahl (M). I hennes uppdrag ingår att föra fram oppositionens politik på en kommunövergripande nivå och kritiskt granska majoriteten och deras beslut.    

Lena Sjödahl
0515-88 52 79
lena.sjodahl@falkoping.se