Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen består av bad (Odenbadet, Flobybadet, Stenstorpsbadet), bibliotek (Falköpings bibliotek och sex filialer), Falbygdens museum, Ekehagens Forntidsby, fritidskontoret, stab, avdelning för kulturutveckling och ungdomars inflytande samt den öppna ungdoms-verksamheten med fritidsgårdar i Falköping (Ungdomens Hus), Stenstorp, Floby, Kinnarp och Gudhem. Förvaltningschef är kultur- och fritidschefen Maria Wallengren, 0515-88 50 46.
         
Badverksamheten ger kommuninvånarna rika möjligheter till rekreation och friskvård. Odenbadet är öppet för allmänheten alla årets dagar med undantag för vissa helgdagar. Simskola anordnas året runt för olika kategorier, allt från babysim till simskola för många olika grupper.  I Odenbadet finns även gymverksamhet och cafeteria. Friskvårdsverksamheter som vattengympa, vattenaerobic m.m. genomförs dels i egen regi, dels genom att motionshallen hyrs ut till företag, föreningar och grupper. Friluftsbaden i Stenstorp och Floby är öppna under sommaren för simskola, skolbad och allmänhet.
Odenbadet 0515-88 65 50
odenbadet@falkoping.se
                               
Falköpings bibliotek är ett modernt och mångkulturellt bibliotek. Vi erbjuder ett allsidigt utbud av tidningar, tidskrifter, böcker, musik, DVD, e-böcker, ljudböcker och talböcker. Möjlighet till släktforskning och fri tillgång till internet och sökning i databaser. Här finns trådlöst nätverk - ta gärna med dig din egen dator till biblioteket. För personer med funktionshinder finns tillgång till specialutrustning och möjlighet att boka personlig hjälp av vår läs- och skrivtekniker. Här ordnas kulturprogram för barn och vuxna, vi erbjuder senior-surf och deltagande i läsecirklar. Med hjälp av lånekort och PIN-kod kan du själv sköta dina lån. Många tjänster kan utföras på vår webbplats. Biblioteksfilialer finns i Broddetorp, Floby, Kinnarp. Stenstorp, Vartofta och Åsarp.
Falköpings bibliotek 0515-88 50 40
biblioteket@falkoping.se  
                      
Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby svarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara och levandegörs. Verksamheten har en arkeologisk profil med inriktning på Falbygdens megalitkultur. Museet har också genom avtal från 1965 med Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening ansvaret för omfattande samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Årligen anordnas minst två större utställningar och programverksamhet i anslutning till dessa. Avdelningen har också ansvar för en omfattande skol- och turismverksamhet vid Ekehagens Forntidsby.
Falbygdens museum 0515-88 50 50
museet@falkoping.se
Ekehgens Forntidsby 055-88 67 60
ekehagen@falkoping.se
             
Fritidskontoret svarar för uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar, gymnastiksalar, skollokaler, Medborgarhuset. Vidare handläggs bidragsgivning till föreningar inom verksamheterna kultur, fritid och idrott samt föreningsservice och föreningskontakter samt samordning av sportlovsaktiviteter. Tillståndsgivning och tillsyn av lotterier enligt lotterilagen hanteras också här.
0515-88 50 60
Lotterier 0515-88 50 62

bokning@falkoping.se

Staben svarar för den gemensamma administrationen för förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden.
Expedition 0515-88 50 45
kultur.fritid@falkoping.se

Avdelningen för kulturutveckling arbetar med vissa arrangemang såsom valborgsmässofirande, nationaldagsfirande och familjelördagar. Barnteatrar o.dyl. anordnas i bibiloteket.
Kulturstrateg Karin Hermansson 0515-88 50 90, 070-385 28 25
karin.hermansson@falkoping.se
Kulturutvecklare Rob Coe 070-052 01 55
robert.coe@falkoping.se

Unga tar ordet i Falköping är en del av Falköpings kommun och arbetar med unga och ungas inflytande! Vi arbetar för att alla unga ska få komma till tals. Hos oss kan du som arbetar med unga också få hjälp i hur du kan jobba med ungas inflytande. Tar du beslut som rör unga, kan vi hjälpa dig att möjliggöra så att unga får uttrycka sin åsikt. I kommunen arbetar sju unga kommunutvecklare och en ungdomsstrateg. Genom att vara en länk mellan unga, politiker och tjänstepersoner i kommunen, ser vi till att ungas åsikter lyfts fram, och bevakar frågor som rör unga. Karoline Svensson är vikarierande ungdomsstrateg och finns i röda huset bredvid Falbygdens museum.
Karoline Svensson 070-630 63 61
karoline.svensson@falkoping.se

Öppen ungdomsverksamhet består av fem fritidsgårdar i Stenstorp, Floby, Kinnarp, Gudhem och Ungdomens Hus i Falköping.
Verksamhetsledare Sarha Eng 0515-88 54 11, 0730-64 93 70
sarha.eng@falkoping.se

Organisationsschema för kultur- och fritidsförvaltningenPDF