Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har det strategiska ansvaret för den externa och interna kommunikationen.

Kommunikationsavdelningen är en strategiskt stödjande funktion som skapar förutsättningar för våra förvaltningar att nå sina mål.


Vi på kommunikationsavdelningen

Kommunikationsstrateg

Jenny Nyström
0515-88 51 96
jenny.nystrom@falkoping.se

Kommunikatör

Sivan Tegnhammar
0515-88 51 03
sivan.tegnhammar@falkoping.se

Kommunikatör

Ellen Johansson
0515-88 50 71
ellen.a.johansson@falkoping.se