Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen, där Medborgarkontoret ingår, har det strategiska ansvaret för den externa och interna kommunikationen.

Kommunikationsavdelningen är en strategiskt stödjande funktion som skapar förutsättningar för kommunledningen att nå sina mål. Avdelningens uppdrag och mål är tydligt kopplade till visionen om Det Goda Livet, där kommunikation är en avgörande framgångsfaktor.


Kommunikationsavdelningen

Kommunikationschef
Pascal Tshibanda
0515-88 50 30
pascal.tshibanda@falkoping.se
   
Kommunikatör
Sivan Tegnhammar
0515-88 51 03
sivan.tegnhammar@falkoping.se
   
Kommunikatör
Jenny Nyström
0515-88 51 96
jenny.nystrom@falkoping.se

Kommunikationsassistent
Ellen Johansson
0515-88 50 71
ellen.a.johansson@falkoping.se

Chef för Medborgarkontoret
Mona Lindén
0515-88 50 20
mona.linden@falkoping.se