• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Internationellt arbete

Kommunens internationella arbete har som mål att utveckla Falköping och är en av framgångsfaktorerna i förverkligandet av visionen om Det Goda Livet.

En hållbar lokal utveckling bygger på samverkan med omvärlden och fokus i vårt internationella arbetet är att utveckla samhället, det lokala näringslivet och den kommunala organisationen.

Vår landsbygdsutvecklare Niclas Fällströms arbetsmetoder har gått på export till Italien i EU-projektet Rural European Network.

Våra arbetsmetoder är:

  • Projekt finansierade av exempelvis EU eller Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
  • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk.
  • Vänortssamarbete med Mariagerfjord (Danmark), Lier (Norge), Kokemäki (Finland) och Fontanellato, Italien.