Ungdomsbrandkåren "Backdraft"

Tolv ungdomar per termin genomgår ett program, framtaget av räddningstjänsten, där de får lära sig vikten av samarbete i realistiska övningar. Till exempel hjärt- och lungräddning, agera i brand och trafikolycka, livräddning m.m.

Backdraft är ett samarbete mellan räddningstjänsten, Folkhälsorådet, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Backdraft fick västra Skaraborgs folkhälsopris 2010.