Ungdomars alkohol- och drogvanor

CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) har sedan 1971 genomfört så kallade drogvaneundersökningar i Sverige.

I Falköpingskommun görs undersökningen ungefär vart tredje år.

Ungdomars drogvanor 2008PDF
Ungdomars drogvanor 2011PDF
Ungdomars drogvanor 2013PDF