Folkhälsorådet

Folkhälsorådet i Falköping ansvarar för en långsiktig planering av folkhälsoarbetet i kommunen. Det sker i samverkan mellan Falköpings kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämden.

Folkhälsorådets uppgifter

  • Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen.
  • Belysa konsekvenserna för folkhälsan i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområde.
  • Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete.
  • Utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.
  • Utforma en verksamhetsplan/budget inför varje år.
  • Sammanställa en verksamhetsberättelse vid årets slut.

Kartlägga och analysera hälsoläget

Folkhälsorådet kartlägger och analyserar hälsoläget varje år. Detta sker bland annat genom behovsunderlag som hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg tar fram varje år och statistik som tillhandahålls av till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL), exempelvis öppna jämförelser folkhälsa. Länk: Klicka här för att komma till öppna jämförelserlänk till annan webbplats

Belysa konsekvenserna för folkhälsan

Folkhälsoarbete handlar om att långsiktigt integrera folkhälsotänkandet i all verksamhet i Falköping. Målet är att samtliga nämnder alltid tar hänsyn till hur beslut kan komma att påverka befolkningens hälsa.

Praktiskt folkhälsoarbete

Kontakten med referensgrupperna är till för att öka samverkan och delaktighet i folkhälsoarbetet. För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är viktigt
att beslut som Folkhälsorådet tar är förankrade i befintliga nätverk.
  
Huvuduppgiften är att initiera och utveckla metoder samt genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Målet med folkhälsoarbetet är att det integreras i all ordinarie verksamhet.

Tvärsektoriellt folkhälsoarbete

För att lyckas med folkhälsoarbetet behövs långsiktigt samverkande aktörer som tar ansvar och utvecklar arbetet. Under det kommande verksamhetsåret fortsätter utvecklingen av samverkan.

Verksamhetsplan/budget

Folkhälsorådet utformar varje år ett förslag till verksamhetsplan och budget för beslut till kommunfullmäktige i Falköping och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamhetsberättelse

Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse vid årets slut.