Dopning

Alla ska kunna träna på dopningsfria anläggningar!

Dopningsfritt Falköping startade upp i Falköping 2008 och har i dag spridit sig till samtliga Skaraborgs kommuner, med drygt 50 träningsanläggningar.

Dopningsfritt Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs kommuner, träningsanläggningar, polisen och folkhälsoenheten.

Arbetet syftar till att försvåra användandet av dopningspreparat. Ett avtal är framtaget som skrivs på av medlemmarna på anläggningarna och som möjliggör dopningstester. Avtalet är ett unikt arbetsverktyg för anläggningarna och ett sätt att kunna erbjuda dopningsfria träningsmiljöer.