Publicerad: 2018-02-13

Anslagsbevis – Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-05

Organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-05

Paragrafer

12-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-08

Datum då anslaget tas ner

2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare

Viktoria Stangnes

Protokoll

Länka till protokoll