Publicerad: 2018-02-12

Anslagsbevis – Kompetens- och arbetslivsnämnden 2018-02-07

Organ

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

1-5

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-12

Datum då anslaget tas ner

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Sekreterare

Anna Carlsson

Protokoll