Publicerad: 2018-02-13

Anslagsbevis – Kommunstyrelsen 2018-02-07

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

7 februari 2018

Paragrafer

31-51

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-13

Datum då anslaget tas ner

2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Sekreterare

Per Larsson

Protokoll