Barn och skola

Skolverksamhet i forntida miljö

Lär om förhistorien i en autentisk miljö, där det nästan blir "på riktigt". Tillsammans med en sakkunnig guide får du och din klass "flytta in" på en av byns boplatser för en dag, och uppleva hur forntidens människor kan ha levt.

 

Syften och mål

Ekehagens Forntidsby har bedrivit skolverksamhet i 30 år. Under olika typer av Forntidsdagar eller Lägerskolor får eleverna lära genom att uppleva. Kunskap befästs på ett naturligt sätt genom när Du får göra egna erfarenheter.  

Skolprogrammen är anpassade till läroplanens avsnitt om forntiden och framtagna som ett komplement till undervisningen i klassrummet. Förhoppningen är att vi skall kunna ge elever och lärare en mer nyanserad bild av forntiden. Våra förfäder var inte några primitiva vildar, utan människor -precis som vi- med individuell hantverksskicklighet, uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga.

 

För alla åldrar och kunskapsnivåer

Verksamheten är särskilt uppskattad bland elever och lärare i de lägre stadierna, där besöket fungerat som ett komplement till den ordinarie undervisningen om forntiden. Vi erbjuder även program för äldre elever i högstadie och gymnasie, med mer avancerade hantverkstekniker och med inslag av lek och samarbete.

De olika programmen fungerar också utmärkt för barn med olika former av funktionsnedsättning. Vi anpassar efter förmåga och kunskapsnivå.

 

Glass och butik

Efter aktiviteterna i byn är ni välkomna att besöka souvenirbutiken eller kanske smälta dagen med en glass. OBS: Tänk på att reservera tid i ert eget tidschema om ni planerar att besöka butiken och/eller glasskiosken. Minst 1/2 timma extra tid innan avresan för shopping.