Publicerad: 2017-04-19

Detaljplan Plåtslagaren 38 m.fl. antagen

Detaljplanen för Plåtslagaren 38 m.fl. antogs av Byggnadsnämnden den 18 april.