Tomtgränsvisning

Planterar häck utefter tomtgräns

Om du har tänkt anlägga till exempel en häck, mur eller ett staket är det ibland bra att veta var tomtgränsen går. Så du inte råkar hamna inne på granntomten.  

För att slippa tvist om var gränsen går kan vi hjälpa dig med en tomtgränsvisning. Att sätta ut en försvunnen gränsmarkering på nytt kräver en lantmäteriförrättning med alla de kostnader som det innebär.  

Vi kan i de allra flesta fall reda ut fastighetsbilden och visa var gränsen går. Något gränsrör får vi inte sätta ut, men vi kan märka ut gränspunkterna med till exempel en träkäpp.

Arbeten som inte beställs i samband med ett pågående ärende debiteras enligt taxa. För närvarande (2017) 800kr/timme.