Bygg i Falköping – tävling om markanvisning!

Erna Pezic och Alexander Järkeborn bjuder in till tävling om markanvisningar.

Kvarteret Diamanten har ett mycket attraktivt läge, cirka 400 m från centrum, och med fantastisk utsikt mot Mösseberg. Nästa år ska två höghus byggas här, med plats för cirka 70 lägenheter. Välkommen att delta i tävlingen om markanvisning och observera att förslagen kan gälla ett område eller båda!

Kommunen växer och utvecklas. Framtidstron är stor och i centrum byggs nya gator, torg och bostäder. Även två av Sveriges starkaste varumärken tror på Falköping! I höst öppnar H&M en ny butik i centrum och nästa år bygger Biltema på Ålleberg center. Fler och fler väljer att bo och leva Det goda livet i Falköping, med trygghet, närhet och ett rikt kultur- och fritidsliv. Täta tågförbindelser gör det enkelt att pendla till arbete och studier i till exempel Göteborg, Jönköping och Skövde.

Kvarteret Diamanten

På tomten finns möjlighet att bygga två flerfamiljshus med plats för cirka 70 lägenheter. Kvarteret Diamanten är planlagt för två punkthus, ett längs Petter Ryttings väg och ett längs Ållebergsvägen, med åtta respektive nio våningsplan.

Kommunens ambition är att centrala Falköping ska präglas av en tät stadskärna med varierad bebyggelse som ger en mer stadsmässig kvalitet och ett varierat boende med både hyresrätter och bostadsrätter. I kvarteret Diamanten finns även möjlighet att bygga kontorslokaler eller mindre verksamhetslokaler i bottenvåningarna.

Vad är en markanvisningstävling?

En markanvisningstävling vänder sig till exploatörer som vill vara med och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett område kan exploateras. Förslagen ska utgå från de förutsättningar som kommunen ger, t.ex. att tänka nytt kring hållbar utveckling. Vinnande förslag ligger till grund för planering och genomförande av idéerna.

 

Tävlingsregler, underlag m.m.

Tävlingen om markanvisningar för kvarteret. Diamanten omfattar två bostadsområden och de tävlande kan lämna in förslag för ett eller båda områdena senast 15 september 2017. Vinnarna av tävlingen får erbjudande om att teckna ett avtal om markanvisning.

Allmänna förutsättningar, underlag och krav för hur tävlingsförslaget ska redovisas finns att läsa i underlaget för tävlingen. 

Underlag för tävling om markanvisningPDF
DetaljplanekartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Geoteknisk undersökningPDF


Kontakta oss gärna om du har frågor om tävlingen!

Kontaktpersoner

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
alexander.jarkeborn@falkoping.se
0515-88 51 31

Erna Pezic, stadsbyggnadschef
erna.pezic@falkoping.se
0515-88 50 34