Bygg i Falköping – tävling om markanvisning!

Elias Ercin och Erna Pezic bjuder in till tävling om markanvisningar.

Nästa år ska 220 lägenheter börja byggas på Prästgårdsgärde. Det blir ett helt nytt bostadsområde med stadskaraktär och attraktivt läge, endast ett stenkast från centrum. Välkommen att delta i tävlingen om markanvisningar och observera att förslagen kan gälla ett eller flera kvarter!

Kommunen växer och utvecklas. Framtidstron är stor och i centrum ska nya gator, torg och bostäder byggas. Även H&M och Biltema tror på Falköping och ska öppna nya butiker här! Fler och fler väljer att bo och leva Det goda livet i Falköping, med trygghet, närhet och ett rikt kultur- och fritidsliv. Täta tågförbindelser gör det enkelt att pendla till arbete och studier i till exempel Göteborg, Jönköping och Skövde.

Kv. Prästgårdsgärde

Det nya bostadsområdet kommer att ligga centralt beläget i Falköping, cirka 300 m från Stora torget. Närheten till S:t Olofs kyrka och Gamla sta’n har legat till grund för den tänkta karaktären och strukturen i de nya bostadskvarteren på Prästgårdsgärde.
– Kommunens ambition är att området ska präglas av en tät stadskänsla med varierad bebyggelse, berättar Erna Pezic, stadsbyggnadschef. Det ska även finnas olika typer av boendeformer så att bostäder kan skapas för alla.

Tävlingsregler, underlag m.m.

Tävlingen om markanvisningar för Prästgårdsgärde omfattar tre bostadskvarter (cirka 220 lägenheter) och de tävlande kan lämna in förslag för ett eller flera kvarter senast 9 mars 2017. Vinnarna av tävlingen får erbjudande om att teckna ett avtal om markanvisning på sex månader.

Allmänna förutsättningar, underlag och krav för hur tävlingsförslaget ska redovisas finns att läsa i underlaget för tävlingen. 

Underlag för tävling om markanvisningPDF
DetaljplanekartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Geoteknisk undersökningPDF


Kontakta oss gärna om du har frågor om tävlingen!

Kontaktpersoner

Elias Ercin, ansvarig för mark och exploatering
elias.ercin@falkoping.se
0515-88 50 03, 0725-89 46 03

Erna Pezic, stadsbyggnadschef
erna.pezic@falkoping.se
0515-88 50 34, 0768-05 26 91