Mark till bostäder

Med vårt befolkningsmål på 35 000 invånare år 2020 följer att det behöver byggas fler bostäder i kommunen. Det behövs såväl enbostadshus (friliggande villor, par-, kedje- och radhus) som flerbostadshus.

Välj bland flikarna till vänster ("Mark till enbostadshus" respektive "Mark till flerbostadshus") beroende på vad du är intresserad av.

Den framtida planläggningen av mark till bostäder behandlas i kommunens översiktsplan (se falkoping.se under "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Översiktsplan 2008-2020"öppnas i nytt fönster) och i fördjupad översiktsplan för Falköpings stad (se falkoping.se under "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Falköpings stad 2020").