Mark och exploatering

Maex

Falköpings kommun strävar efter att tillhandahålla den mark som behövs för att bygga bostäder, etablera och utveckla näringsverksamhet m.m.

Kommunen köper mark som sedan förädlas genom planläggning med efterföljande byggnation av gator, vatten- och avloppsnät m.m. Den förädlade marken kan sedan säljas till enskilda (fysiska personer) och företag (juridiska personer).

Vill du veta mera hur kommunen säljer och upplåter mark? Välj bland flikarna till vänster (Mark till bostäder, Mark till näringslivet, Mark till annat, Försäljning av byggnader) beroende på vad du är intresserad av.