Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska dimensionen på lokal nivå är de medel vi har för att skapa det goda livet och ett socialt hållbar Falköping. Här handlar det om ett medvetet förhållningssätt.

Ett ekonomiskt hållbart Falköping har en befolkningsutveckling i balans och alla medborgare har möjlighet att försörja sig samt att näringslivet, den sociala ekonomin och den offentliga sektorn har tillgång till de verktyg och förutsättningar som behövs. Under år 2015 har kommunens placeringar granskats utifrån finanspolicyn där det fastslås att etiska och miljömässiga hänsyn ska tas. Inför klimatmötet i Paris gjordes en granskning av kommunens placeringar i fossil energi och det förekommer inga sådana placeringar.