Energi- och klimatrådgivning

Gratis och opartisk rådgivning

Du som privatperson, organisation eller små- och medelstora företag kan få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Vi hjälper dig gärna att minska din energiförbrukning och på samma gång göra en insats för klimatet.

Exempel på frågor vi hjälper till med:

  • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem
  • Vilka för- och nackdelar finns det med olika uppvärmningssystem
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
  • Vilka lampor finns det på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter dina behov
  • Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka på energiområdet

Mer information hittar du på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Företags- och organisationsrådgivning

Energirådgivningens företagsinformation vänder sig till företag med mindre än 250 anställda. I första hand kan ni få råd per telefon och/eller ett energirådgivningsbesök. Vid ett sådant besök går vi igenom er energianvändning på ett övergripande plan och letar efter enkla och kostnadseffektiva åtgärder för att minska er energianvändning. Ett sådant besök är inte lika ingående som en energikartläggning.

Klimatförändringen och Energi

Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst behövs så att energin används effektivt.

Klimatförändringen

Tidigare klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det beror främst på att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas. Konsekvenserna av denna temperaturökning drabbar oss alla negativt. En förutsättning för att bromsa utvecklingen är att öka kunskapen och engagemanget. Här spelar näringslivet och den offentliga sektorn en viktig roll.

Världen blir varmare

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,5-6,4 grader de närmaste 100 åren. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur. Samtidigt som vi minskar våra utsläpp måste vi därför börja anpassa oss till de förändringar vi vet kommer. Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi går en allt varmare värld till mötes. Under 2000-talet kan temperaturen öka avsevärt med stora förändringar i samhället som följd.

Hela världen påverkas

Risken för allvarliga effekter ökar ju snabbare temperaturen stiger. Även om Europa och andra regioner genomför kraftiga begränsningar av sina utsläpp de närmaste årtiondena skulle jordens klimat fortsätta att förändras de kommande seklerna. Temperaturökningen är inte jämnt fördelad över jordklotet utan väntas bli större mot polerna. I Sverige kan vi vänta oss effekter inom en rad områden.

Läs mer om klimatförändringen på WWF:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energi

Att använda rätt energikällor är också viktigt för att nå målen om att minska klimatpåverkande utsläpp, en av Falköping kommuns målsättningar är att använda så lite fossil energi som möjligt och att öka den lokala produktionen av energi. Två viktiga delar i det är satsningen på biogas och på vindkraft, båda förnybara energikällor som bidrar till lokal utveckling.

Falköpings kommun är medlem i nätverket Klimatkommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att dela med oss av våra erfarenheter och ta del från andra kommuners offensiva arbete på klimatområdet.